yury_finkel: (Карыч: староват я стал для таких полётов)
Параллельно с беготнёй по анализам, а также со срочной заменой решившего подохнуть винчестера, занимался наведением порядка на своём сайте.

Кое-что изменил в оформлении произведений Ефремова на эсперанто. Таис Афинская теперь с иллюстрациями, а также в формате epub.

По ходу разобрался с форматом epub, буду теперь потихоньку перетаскивать в него остальные переводы, а там, глядишь, и до библиотечки марксизма доберусь.
yury_finkel: (Карыч: староват я стал для таких полётов)
Вторая (окончательная) редакция моего перевода «Таис Афинской» на эсперанто:

Ivan Efremov. Tais el Ateno [zip, 493 Kb] [fb2, 886 Kb]
на всякий случай — зеркало:
Ivan Efremov. Tais el Ateno [zip, 493 Kb] [fb2, 886 Kb]

Отослал издателю текст и проекты обложек (см. под катом).

... )

Теперь недели две — никаких интеллектуальных занятий, в особенности на компьютере (к сожалению, кроме работы)... Ибо устал я сверх меры, этот последний марафон меня вымотал до предела :(
yury_finkel: (Карыч: староват я стал для таких полётов)
Добил 15-ю главу (из 17). Ещё немного, ещё чуть-чуть...
yury_finkel: (Лосяш записывает)
По случаю праздника ;) рапортую: работа над редактированием перевода «Таис Афинской» достигла 8-й главы (из 17-и). Если темп сохранится, то закончу где-то в середине января.
yury_finkel: (Default)
Отослал издателю текст сборника и проект обложки.

В сборник вошли следующие произведения в таком порядке:

Предисловие к рассказам (Antaŭparolo al la rakontoj)
Сердце Змеи (La Koro de la Serpento)
Пять картин (Kvin pentraĵoj)
Олгой-Хорхой (Olgoj-Ĥorĥoj)
Эллинский секрет (Helena sekreto)
Катти Сарк (Cutty Sark)
Афанеор, дочь Ахархеллена (Afaneor, filino de Aĥarĥellen)
Путями старых горняков (Laŭ vojoj de malnovaj ministoj)
Белый Рог (La Blanka Korno)
Обсерватория Нур-и-Дешт (Observatorio Nur-i-Deŝt )
Тень минувшего (Ombro de pasinteco)
Юрта Ворона (La Jurto de Korvo)
Звёздные корабли (Stelaj ŝipoj)
Биография Ивана Ефремова (Biografio de Ivan Efremov)

На всё — около 600 страниц крупным шрифтом и с иллюстрациями.

Под катом — проект обложки, который я кое-как нафотошопил (я совершенно не художник, так что не уверен, насколько это красиво). На передней обложке — картина F. Tudgay «Катти Сарк» (эта картина упоминается в тексте повести). На задней — картины А. Соколова из рассказа «Пять картин» (картины 2-5, первую не нашёл).

Теперь жду ответа. К сожалению, издатель в интернете проявляется редко (не чаще раза в неделю, а то и реже) — какие-то там у него технические проблемы. Так что буду теперь неделю-две ждать как на иголках.

Главное, что сроки, которые я сам себе назначил, я выдержал. Теперь недельку отдохну (ибо вымотался — сил нет) и займусь другими делами, прежде всего — энциклопедией марксизма (aka «вики»).

обложки )
yury_finkel: (Default)
Ivan Efremov. Stelaj ŝipoj [zip] [fb2]

— Kiam vi alveturis, Alekseo Petroviĉ? Ĉi tie multaj homoj pri vi demandis.

— Hodiaŭ. Sed por ĉiuj mi ankoraŭ forestas. Kaj bonvolu fermi la fenestron en la unua ĉambro.

La enirinto demetis la militan mantelon, viŝis per la tuko la vizaĝon, glatigis siajn malpezajn helajn harojn, forte maldensiĝintajn sur la verto, eksidis en fotelon, ekfumis, ree ekstaris kaj komencis iradi en la ĉambro, obstrukcita per ŝrankoj kaj tabloj.

— Ĉu vere tio eblas? — pensis li laŭte.

Li aliris al unu el la ŝrankoj, kun peno malfermis la altan kverklignan pordeton. La blankaj rungoj de bretoj elrigardis el la malhela profundo de la ŝranko. Sur unu breto staris kuba skatolo el flava brilanta, oste malmola kartono. Transverse de la edro de la kubo, turnita al la pordeto, estis pasanta algluita etikedo el griza papero, kovrita per nigraj ĉinaj ideogramoj. Rondetoj de poŝtaj stampoj estis disĵetitaj sur la surfaco de la skatolo.

La longaj palaj fingroj de la homo tuŝis la kartonon.

— Tao Li, nekonata amiko! Venis la tempo por agado!

Mallaŭte ferminte la ŝrankon, profesoro Ŝatrov prenis sian trivitan tekon, eltiris el ĝi difektitan de humido kajeron en griza kovrilo el artefarita ledo. Garde disigante la kungluiĝintajn foliojn, la profesoro trarigardadis tra lupeo vicojn de ciferoj kaj de tempo al tempo faradis iajn kalkulojn en granda notbloko.

[legu plu...]

P.S. На мой взгляд, эта небольшая повесть — «сконцентрированный Ефремов». В ней есть все главные темы Ефремова: море, геология, палеонтология, космос, История (с большой буквы). Маленький шедевр.
yury_finkel: (Default)
Ivan Efremov. Observatorio Nur-i-Deŝt [zip] [fb2]

En la bremsoj laŭte eksiblis aero, la egalmezura frapado de la radoj iĝis seninterrompa zumado. Nubo da neĝa polvo leviĝis trans la vagona fenestro.

La konversacio rompiĝis, kaj la subkolonelo elrigardis en la fenestron, rozkoloriĝintan en radioj de la malalta subiranta suno. Sed la trajno estis akceliĝanta kaj senhalte kuris, portante la pasaĝerojn renkonten al novaj batalaj sortoj de la nova, 1943-a jaro.

Unu el la konversaciantoj, milita maristo, eliris en la koridoron kaj eksidis sur klapseĝon, pensante pri neforigebla severeco de la milito, sur ĉion metanta sian stampon. Kadukiĝintaj vilaĝoj glitadis trans la fenestro de la trivita vagono.

[legu plu...]

P.S. Небольшие правки в «Юрте Ворона» («La Jurto de Korvo» [zip, fb2]) и «Белом Роге» («La Blanka Korno» [zip, fb2]).
yury_finkel: (Default)
Ivan Efremov. «La Blanka Korno» [zip] [fb2]


En la pala kaj arda ĉielo malrapide rondflugadis grifo.

Sen ajnaj penoj ĝi ŝvebadis sur grandega alto, ne movante la larĝe disetenditajn flugilojn.

Usolcev kun envio observis, kiel la grifo jen facile ekflugas alten, preskaŭ malaperante en la blindiga varmega bluo, jen malleviĝas malsupren tuj je centoj da metroj.

[legu plu...]
yury_finkel: (Карыч: староват я стал для таких полётов)
I. Efremov. La Jurto de Korvo [zip] [fb2]

La malfrua Tuvia printempo estis cedanta la lokon al la somero. La lito staris ĉe la okcidenta fenestro de la duonmalplena malsanuleja ĉambro. La suno rigardadis ĉi tien ĉiam pli longe kun ĉiu tago. La novega malsanulejo blankis per freŝa ligno, la dolĉeta aromo de larika rezino penetris ĉien — per ĝi odoris la kusenoj, la kovrilo kaj eĉ pano.

Inĝeniero Aleksandrov kuŝis, forturniĝinte al la fenestro, rigardante tra diafana nigro de la metala reto al bluaj foroj de arbarkovritaj montetoj kaj aŭskultis obtuzan bruon de humida printempa vento.

legu plu...

P.S. Место, где герой Ефремова предлагает в русском языке образовывать женский род от названий профессий регулярно, с помощью суффиксов -иня и -ица, пришлось сократить и дать объясняющее примечание, потому что в эсперанто женский род образуется именно так, регулярно, с помощью суффикса -ino, и адекватно перевести нерегулярные формы, приводимые как пример неудовлетворительного использования («гражданка», «докторша» и т.п.) совершенно невозможно (не говоря уж о том, что без примечания будет совершенно непонятно, почему собеседник удивляется совершенно нормальной в эсперанто форме «geologino» — в оригинале «геологиня»). Вот такой парадокс — из-за совершенства языка адекватный перевод места, рассказывающего о несовершенстве языка-источника, невозможен.

А вот ломаный русский тувинца очень даже неплохо перевёлся ломаным же эсперанто :)
yury_finkel: (Карыч: староват я стал для таких полётов)
Ivan Efremov. Ombro de pasinteco [zip] [fb2]

— Finfine! Ĉiam vi malfruas! — gaje ekkriis la profesoro, kiam en lian kabineton eniris Sergej Pavloviĉ Nikitin, juna, sed jam vaste konata pro siaj malkovroj paleontologo. — Kaj ĉe mi hodiaŭ estis gastoj. Rekte el la agrikultura ekspozicio. Du eminentaj ŝafistoj el orientaj stepoj. Kaj jen la donaco pro respekto al sciencistoj. Vidu: melono, grangeda, flava... kaj kiel odoras! Do ni ĝin kune — ek... je la sano de la eminentaj ŝafistoj.

legu plu...

P.S. Дата там стоит завтрашняя, потому, что, во-первых, число красивое ;), во-вторых, сейчас уже почти завтра (в Петропавловске-Камчатском), в-третьих, завтра мне будет не до того.
yury_finkel: (Default)
I. Efremov. Laŭ vojoj de malnovaj ministoj [zip] [fb2]

Tion rakontis mina inĝeniero Kanin. Li sidis, apogiĝinte al la dorso de la fotelo, kaj parolis kvazaŭ kun si mem, turnante sin al neniu:

— Mi deziras rakonti unu simplan historion el vivo de vere minejaj homoj, kiu siatempe forte pasiigis min.

Antaŭ dudek jaroj, en la 1929-a jaro, mi estis esploranta malnovajn kuprajn minejojn nemalproksime de Orenburgo. Ĉi tie dum preskaŭ jarmiloj oni elterigadis kuprajn ercojn, kaj la minejoj kreis sur vasta spaco ege implikitan labirinton de malplenaĵoj, trabatitaj per la homaj manoj en profundo de la tero. Tiuj minejoj jam antaŭlonge fermiĝis, kaj nenio restis de iliaj surteraj konstruaĵoj. Sur stepaj vastaĵoj, sur deklivoj kaj pintoj de malaltaj montetoj kontrastas per belaj helblu-verdaj makuloj grupoj de rubmontoj — grandaj amasoj de malbonkvalita erco, borderantaj larĝajn funelojn, — kaj ie videblas terenfaloj de malnovaj, superŝutitaj ŝaktoj. [...]


Хотелось бы, конечно, узнать, насколько успешно мне удалось передать просторечие в переводе (там есть очень тонкая грань, которую по моему мнению не следует переходить). Однако согласно самому длинному тэгу этой записи, ответ на этот вопрос я, скорее всего, никогда не узнаю.

При переводе мне пришлось сделать целое исследование горной терминологии (узнал много нового для себя). Под катом привожу список моих переводов терминов и других специфических слов, использованных в рассказе (про «закати» я уже писал раньше). Возможно, кому-то пригодится. Учтите, что бОльшая часть эсперантских терминов сконструирована мной, т.к. в словарях удалось найти не много.

Горная терминология )
yury_finkel: (Карыч: староват я стал для таких полётов)
Ivan Efremov. Kvin pentraĵoj [zip] [fb2]

Kres — operatoro de la ĉefa antarkta stacio de TSA — kliniĝis super diagramo, kiam voĉo de la amiko vokis lin el profundo de la ekrano. Ĝojigita kaj iom perpleksigita de la subitaĵo, li atente rigardis al la vizaĝo de la lerneja kamarado. Ĝi estis sama — kaj ne sama... Ili ĉiam en io ŝanĝiĝas, revenante el kosmaj foroj. Tio ne estas strekoj de la ĉizilo de la tempo, neeviteble ombrantaj la vizaĝojn de la fikshejmaj loĝantoj de la Tero.

legu plu »»
yury_finkel: (Карыч: староват я стал для таких полётов)
Ivan Efremov. Afaneor, filino de Aĥarĥellen [zip] [fb2]

La flamo de la mizera bivakfajro flagris. La grandega ebenaĵo — reg1 Amadror, priblovita, ŝajne, ĝis la lasta polvero, tamen estis donanta al la vento sufiĉe da sablo, por malbonigi la modestan vespermanĝon. La malgranda tendaro de geologoj alpremiĝis al la deklivoj de sablaj montetoj ĉe la rando de la sekiĝinta fluejo — uedo. Delikate susuradis, kantante sonoran kaj malgajan kanton, tufoj da seka drino — malmola gramineo de Saharo. Laŭ la deklivoj de la duno kun rimarkebla brueto ŝutiĝadis sablo, miksita kun kristaletoj de gipso. Ses homoj sterniĝis ĉirkaŭ la fajro en samaj pozoj, ŝirminte la vizaĝojn kontraŭ la vento per ringo el la manoj. Nur unu, envolvita en larĝajn faldojn de la malhela vestaĵo, kuŝis sur la ventro en libera pozo, alte apoginte la kapon, kaj rigardis ne palpebrumante en malhelan foron super la fajro. Rebriloj de la malforta flamo dancis en liaj grandaj malhelaj okuloj, apenaŭ distingeblaj sub la kovrotuko, surŝovita sur la frunton kaj kovranta la buŝon. La maldika mano kun longaj fingroj estis pigre fingrumanta agrafojn de la sela sako, submetita sub la kapon. La alia mano estis neglekte tenanta cigaredon de plej bona speco.

legu plu »»»1En la originalo la aŭtoro uzis multajn fremdajn (tuaregajn) vortojn sen eĉ unu komento; la sencoj de la vortoj iom post iom iĝas kompreneblaj el la kunteksto. Por ke leganto de la esperanta traduko ricevu saman impreson, kiel leganto de la rusa originalo, la tradukinto decidis uzi la saman rimedon. Kelkaj tiaj vortoj, plej ofte uzitaj en la teksto (nome: drino, Tamaŝeko, ahalo, sebĥro, tajtoko, imrado, ihagareno, harato, ergo, talho) estis esperantigitaj por oportuneco de deklinaciado. La ceteraj fremdaj vortoj estis indikitaj per kursivo. Aliaj «ekzotaj» vortoj, kiel «uedo», troveblas en PIV aŭ Vikipedio (rim. de la tradukinto).
yury_finkel: (Default)
Отредактировал переводы «Cutty Sark», «Helena sekreto» («Эллинский секрет»), «Olgoj-ĥorĥoj» («Олгой-хорхой»). Они же в fb2 с иллюстрациями: «Cutty Sark», «Helena sekreto», «Olgoj-ĥorĥoj».

Эти переводы я планирую включить в сборник (который, возможно, выйдет в книжном виде), для которого ещё собираюсь перевести несколько рассказов, как минимум следующие: «Афанеор, дочь Ахархеллена», «Тень минувшего», «Путями старых горняков», «Пять картин». Может быть, ещё что-то. Правда, сколько это займёт времени, не знаю...

P.S. Кстати, насчёт «всё для людей». В переводе рассказа «Эллинский секрет» обнаружилось несколько грубых ошибок (например, были перепутаны necesi 'быть нужным' и bezoni 'нуждаться' — позор на мою седую голову!) и опечаток. Видимо, переводил я в сильно уставшем состоянии. Но дело в том, что рассказ этот пролежал на моём сайте 5 лет, и никто, ни одна душа мне про эти ошибки не сообщила. То ли стеснялись, то ли сами знали язык так себе, то ли просто никто не читал. Последнее вероятнее всего. Ho ve... :(
yury_finkel: (Default)
(Похоже, первый во френдленте после сбоя ;))

Сделал то, что собирался давно, уже больше года: создал fb2-файлы для моих переводов «Туманности Андромеды», «Сердца Змеи» и «Часа Быка»:
http://esperanto.mv.ru/Download/Efremov/La_nebulozo_de_Andromedo.fb2.zip
http://esperanto.mv.ru/Download/Efremov/La_Koro_de_la_Serpento.fb2.zip
http://esperanto.mv.ru/Download/Efremov/La_Horo_de_Bovo.fb2.zip

Там — самые последние («официальные») версии текстов + иллюстрации (которых нет на сайте в html, но которые есть (или будут) в книжных изданиях).

Пока что ссылок на эти файлы на сайте нет, сделаю позже (сейчас лень).

В дальнейшем буду делать fb2 и для других моих переводов (главным образом для того, чтобы были «официальные» версии, в которые я смогу в дальнейшем вносить изменения, если замечу какие-то ошибки; а то по интернету расползлось полно самопальных fb2 с моими переводами в старых версиях — а там ошибки, за которые мне стыдно).
yury_finkel: (Default)
Отредактировал свой пятилетней давности перевод «Сердца Змеи» Ефремова на эсперанто: La Koro de la Serpento (или по частям: 1, 2).

Правок было не так уж много, в основном — артикли. Кстати, интересный случай с артиклем. Оригинал: «Пульсационный звездолет — последнее изобретение гения Земли...» В старом варианте перевода было «La pulsa stelŝipo — la lasta invento de genio de la Tero», т. е. слово genio (гений) было без артикля (отсутствие артикля в эсперанто эквивалентно неопределённому артиклю в западноевропейских языках). Т. е. речь шла как бы о гении какого-то одного неопределённого учёного Земли. Но внимательно вчитавшись в контекст, я всё-таки решил добавить артикль: «La pulsa stelŝipo — la lasta invento de la genio de la Tero», потому что на самом деле речь не об индивидуальном гении, а гении всей Земли, о коллективном разуме. А поскольку это вещь уникальная (т. к. всеобщая), то требует определённого артикля. Вот такие нюансы.
yury_finkel: (Default)
«Но без общего дела, без союза «джи» и «кжи» вы превратитесь в кучку олигархов. И только! С течением времени вы неизбежно отойдёте от прежних принципов, ибо общество высшего, коммунистического порядка может существовать только как слитный поток, непрерывно изменяющийся, устремляясь вперёд, вдаль, ввысь, а не как отдельные части с окаменелыми привилегированными прослойками».

Иван Ефремов, «Час Быка».
yury_finkel: (Default)
Только что (час назад) получил на почте авторский экземпляр моего перевода «Туманности Андромеды». Потом сфотографирую и выложу фото. Пока в интернете на сайте MAS анонса не было, видимо будет в ближайшее время. Книга толстенькая (из-за хорошей бумаги и больших полей) и стоит немало — 23 евро. Обложка, правда, бумажная, и переплёт клееный (развалится быстро). Но в Эсперантиде хорошая полиграфия — редкость. И вообще, дарёному коню...

А приятно, чёрт возьми! Всё-таки тщеславие — страшная сила :)

UPD: А вот и фото:
фото... )
yury_finkel: (Default)
Только что закончил перевод "Таис Афинской". См. здесь. Одним архивом можно скачать отсюда.

На перевод я потратил год и два месяца. И, почти как всегда после завершения большой работы, ощущаю некоторую депрессию. Прежде всего потому, что не уверен, а нужно ли то, что я делаю, хоть кому-нибудь? И делаю ли я это хорошо, или это просто графоманство? Почти что никто и никогда не сообщает мне о качестве моих переводов, так что я даже не знаю, что думать.

Но, с другой стороны, я определённо законченный графоман, т.к. несмотря на написанное выше, продолжаю переводить... В общем-то, я скорее делаю это для себя самого, т.к. занятие переводами просто помогает мне жить, придаёт какой-то смысл этой бессмысленной жизни... В частности, перевод "Таис" помог мне прожить очень тяжёлый для меня 2007 год...

Ну что ж, графоманствовать -- так графоманствовать! Отдохну от переводов несколько месяцев, а потом, наверное, примусь за Грина. ("Не взяться ли нам за товарища нашего Шекспира"? (с) "Берегись автомобиля" ;) )

Но это потом, а пока эсперанто пусть "полежит в сторонке". Меня ещё третий том "Капитала" ждёт ;)

September 2017

M T W T F S S
     123
45678910
11121314151617
18 19 2021222324
252627282930 

Синдикация

RSS Atom

Содержание страницы

Развернуть каты

No cut tags